گالری تصاویر

جابجايي مصالح در پروژه
بازديد از مراحل پيشرفت پروژه
بازديد از چيلر
ورود برج هاي خنك كن و چيلر پروژه
پیشرفت پروژه فرحزادی - 65
جابجايي كانالهاي اگزاست پاركينگ از اتاق خواب‌ها به بيرون آپارتمان‌ها
جابجايي مصالح در پروژه
نمايي زيبا از بخش جنوبي ساختمان
محوطه كارگاه
پیشرفت پروژه فرحزادی - 64
Close Menu