درباره ما

تأمین مسکن یکی از اساسی ترین مسائل زندگی شهری است و فراهم بودن آن موجب برطرف شدن بخش عمده ای از مشکلات ساکنان اینگونه جوامع خواهد شد.

قطعاً حل این معضل بزرگ نیازمند عزمی بزرگ است، گردهم آمدن و دست در دست هم نهادن نیز میتواند یکی از راه کارهای گشایش چنین گرهی باشد.

لذا در سال 1370 به پیشنهاد جمعی از کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات وزارت نفت ایران در محل این شرکت واقع در خیابان قرنی-مرکزی شماره 2 تعاونی مسکن کارکنان خطوط لوله و مخابرات وزارت نفت تشکیل و تحت شماره 87770 در اداره تعاون استان تهران و اداره ثبت شرکتهای تهران ثبت گردید.

این تعاونی در بیش از دو دهه فعالیت خود، احداث 134 واحد آپارتمان درمنطقه شهران/کن و واگذاری 57 قطعه تفکیکی زمین برای احداث ویلا همراه با سند مالکیت و پروانه ساختمان را در سوابق خود دارد.

در حال حاضر پروژههای رودسر-1، رودسر-2 و پروژه فرحزادی (معراج-1 و معراج-2) پروژههای فعال و در دست اقدام تعاونی می باشند که توضیحات بیشتر درقسمت پروژهها آمده است.

درحال حاضر آقایان کشاورزی، میرنظامی، معارفیان به ترتیب بعنوان رییس هیات مدیره، مدیرعامل و منشی هیئت مدیره و آقای محمدی بعنوان بازرس تعاونی از طرف اعضاء انتخاب و مشغول فعالیت هستند.

Close Menu