پروژه رودسر 1

در سال 83 قطعه زمینی در بخش دریا وارسر / رودسر در استان گیلان به مساحت 2.2 هکتار خریداری و به 57 قطعه تفکیک و برای هر قطعه پروانه ساختمان با ظرفیت 267 مترمربع، در دو طبقه اخذ و به اعضا واگذار شد.

در حال حاضر سند اعیانی این زمین ها به نام اعضاء گردیده است و در خصوص حل مشکل عرصه زمین های مذکور تعاونی پیگیری حقوقی این موضوع را در دستور کار خود قرارداده است.

Close Menu