پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده توسط شرکت تعاونی مسکن کارکنان خط لوله و مخابرات نفت شما می توانید لیست از پروژه های انجام شده توسط این شرکت را در زیر مشاهده کنید

پروژه رودسر 2

در سال 85 حدود 5 هکتار زمین در ساحل دریای رودسر خریداری و به 60 قطعه با متراژهای تقریبی 500 متر تفکیک گردید. در مبایعه نامه برای هر قطعه پروانه ساختمان با ظرفیت 340 متر مربع بنا، در دو طبقه اخذ شده در حال حاضر در خصوص حل مشکل سندهای

ادامه مطلب »

پروژه رودسر 1

در سال 83 قطعه زمینی در بخش دریا وارسر / رودسر در استان گیلان به مساحت 2.2 هکتار خریداری و به 57 قطعه تفکیک و برای هر قطعه پروانه ساختمان با ظرفیت 267 مترمربع، در دو طبقه اخذ و به اعضا واگذار شد. در حال حاضر سند اعیانی این زمین

ادامه مطلب »

پروژه معراج 2

پروژه معراج-2 در زمینی به مساحت تقریبی 2807 متر مربع احداث می گردد که هم اکنون در مراحل اخذ مجوز تغییر کاربری قرار دارد. اقدامات انجام شده تا کنون: اقدام به خرید زمین به مساحت 2807 متر مربع در تاریخ دریافت وکالت بلا عزل از فروشنده زمین در تاریخ 1387/10/12

ادامه مطلب »

پروژه مراجع 1

پروژه معراج-1 در زمینی به مساحت تقریبی 2576 متر مربع و با زیر بنای تقریبی 9000 متر مربع در یازده طبقه شامل 2 طبقه زیرزمین یک طبقه همکف 8 طبقه مسکونی با تعداد 53 واحد مسکونی طراحی گردیده است. بطوریکه در هر طبقه شش واحد مسکونی با مساحت های حدوداً:

ادامه مطلب »
Close Menu