گالری تصاویر

جابجایی مصالح در پروژه
بازدید از مراحل پیشرفت پروژه
بازدید از چیلر
ورود برج های خنک کن و چیلر پروژه
پیشرفت پروژه فرحزادی - 65
جابجایی کانالهای اگزاست پارکینگ از اتاق خواب‌ها به بیرون آپارتمان‌ها
جابجایی مصالح در پروژه
نمایی زیبا از بخش جنوبی ساختمان
محوطه کارگاه
پیشرفت پروژه فرحزادی - 64
Close Menu