اطلاعیه مهم : جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم

اعضای محترم تعاونی مسکن کارکنان خطوط لوله و مخابرات وزارت نفت

با سلام
به استحضار میرساند باتوجه به عدم حد نصاب حضور اعضا در فراخوان مجمع عمومی نوبت اول و عدم پذیرش اداره تعاون بر تعویق زمان برگزاری مجمع، خواهشمند است طبق آگهی روزنامه و همچنین آگهی دعوت هیات مدیره (ضمائم پایین)، در جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم که در روز جمعه مورخ 3 مرداد ماه 1399 راس ساعت 10 صبح در محل رستوران دهکده برگزار میگردد، حضور بهم رسانید.

مزید اطلاع, با عنایت به برگزاری نوبت دوم جلسه مجمع عمومی، تشکیل این مجمع و تصمیمات متخذه, با حضور هرتعداد از اعضای محترم تعاونی, قانونی و برای همگان لازم الاجرا محسوب می گردد.

با تشکر
هیات مدیره تعاونی

Close Menu